English
English

  Henry's Wild Photo @ Bestilling

Billeder kan bestilles her:

Billeder i galleriet kan leveres som digitale filer til publikation se: Priser

Billederne i galleriet har alle en kvalitet så de kan printes i plakat størrelse,
men leveres også i mindre størrelse efter behov.

Billeder kan Bestilles, direkte hos fotografen på mail: Mail
Eller mail til: hvw@henryswildphoto.dk

Ved direkte ordre pr mail, husk at angive billede nummer.Billede nummeret findes under billedet, f.eks. ”S_D3C0055

Priser afhænger af billednummer mærkning, priser ses her: Priser

Digitale billeder leveres som .jpg file i sRGB farverum, med mindre andet er aftalt.
Digitale billederne er ikke tilført skarphed i billede behandlings SW, så de kan uden problemer
skaleres til den ønskede størrelse.
Billeder der leveres digitalt, har fået en lettere billedbehandling,
billederne kan være beskåret, dog aldrig mere en til 60% af originalen.

Bemærk at kunden ved brug af foto altid forpligtiger sig til at krediterer foto'et
med fotografens navn f. eks ”Foto: Henry von Würden”

© Billederne i gallerierne er omfattet af copyright ©

Home - www.Henryswildphoto.dk
Kontakt / Mail
Eller mail til: hvw@henryswildphoto.dk